Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη

Βιντεάκι από την εκδήλωση που πραγματοποίησε η Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου στις 6 Ιουνίου 2015