Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη

Φωτογραφίες από την 35η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης 2015