Ανακοίνωση  του ΠΣΕ σχετικά με την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα

Ανακοίνωση  του ΠΣΕ σχετικά με την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τον λαό  της Δυτικής Σαχάρας στον δίκαιο αγώνα τους για εθνική απελευθέρωση και προσβλέπουμε στην επίτευξη αυτού του έντιμου στόχου στο άμεσο μέλλον μέσα από ειρηνικά, διπλωματικά μέσα.

We express our solidarity with the Saharawi people in their just struggle for national liberation and our hope that such an honorable aim is achieved through peaceful, diplomatic means.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) παρακολουθεί με βαθιά ανησυχία την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα και καταδικάζει σθεναρά την παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από το Μαρόκο την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Καταγγέλλουμε την απόφαση του Μαρόκου να στείλει ένοπλες δυνάμεις, παραβιάζοντας την νεκρή  ζώνη που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της παύσης πυρός  του 1991, εναντίον πολιτών της Δ.Σαχάρας που διαδήλωναν στην περιοχή του Γκουργκαράτ.

Από τις 21 Οκτώβρη, πολίτες της Δυτικής Σαχάρας διαμαρτύρονται για την 45χρονη κατοχή του Μαρόκου και την παραβίαση της «νεκρής  ζώνης», και την συχνή μεταφορά πόρων που λεηλατήθηκαν από την κατεχόμενη Δυτική Σαχάρα, κατά παράβαση του διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου. Αλλά αυτή η κατάσταση είναι στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα της επί τριάντα(30) χρόνια διαιωνιζόμενης κατάπαυσης του πυρός, όπου η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για το δημοψήφισμα στη Δυτική Σαχάρα (MINURSO) δεν μπόρεσε να εκτελέσει την εντολή της και να πραγματοποιήσει το δημοψήφισμα από τότε που ιδρύθηκε, πριν από σχεδόν 30 χρόνια, ούτε για την προστασία των κατοίκων της Δυτικής Σαχάρας.

Ο λαός της Δυτικής  Σαχάρας αντιστέκεται  σε στρατόπεδα προσφύγων και υπό τη βάναυση κατοχή του Μαρόκου και περιμένει  από το 1975 για την εφαρμογή του δικαιώματος αυτοδιάθεσης και του τερματισμού της αποικιοκρατίας της Δυτικής Σαχάρας, όπως υποσχέθηκαν τα Ηνωμένα Έθνη. Εν τω μεταξύ, οι σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό το Μαροκινό καθεστώς και η τρομερή κατάσταση στα στρατόπεδα προσφύγων έχουν κάνει τον λαό της Δ.Σαχάρας  να κουράζεται από την διεθνή αδιαφορία. Ο λαός έχει επίσης διαμαρτυρηθεί για τη λεηλασία των πόρων τους από το Μαρόκο, που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πολλές άλλες χώρες, καθώς και για την ευθύνη της Γαλλίας και της Ισπανίας για την κατοχή του Μαρόκου – η πρώτη ως ένθερμος σύμμαχος του κατακτητή, η δεύτερη ως πρώην αποικιακή  διοίκηση και δύναμη που παρέδωσε τη Δυτική Σαχάρα στο Μαρόκο το 1975.

Ως εκ τούτου, ενώνουμε τις φωνές μας με άλλες φιλειρηνικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο στην έκκληση για την επείγουσα εφαρμογή του δικαιώματος αυτοδιάθεσης του λαού της Δυτικής Σαχάρας και ουσιαστικές προσπάθειες για μια δίκαιη ειρήνη στην περιοχή. Καταδικάζουμε την παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από το Μαρόκο και υπογραμμίζουμε ότι η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη. Εκφράζουμε επίσης την αλληλεγγύη μας προς τον λαό  της Δυτικής Σαχάρας στον δίκαιο αγώνα τους για εθνική απελευθέρωση και προσβλέπουμε στην επίτευξη αυτού του έντιμου στόχου στο άμεσο μέλλον μέσα από ειρηνικά, διπλωματικά μέσα.

Λευτεριά στην Δυτική Σαχάρα!

 

Η Γραμματεία του ΠΣΕ
13 Νοεμβρίου 2020

 


Statement of the World Peace Council in regards to the situation in Western Sahara

The World Peace Council follows with deep concern the situation in Western Sahara and vehemently rejects Morocco’s violation of the cease-fire agreement this Friday, November 13. We denounce Morocco’s decision to send in armed forces, breaching the buffer zone agreed upon under the 1991 cease-fire arrangement, against the Saharawi civilians that have been demonstrating in the Guergarat region.

Since October 21, Saharawi civilians have been protesting Morocco’s 45-year occupation and its breach of the buffer zone, often carrying resources plundered from occupied Western Sahara, in violation of international humanitarian law. But this situation is in fact the result of the three-decade protraction of the cease-fire arrangement; the UN Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) has not been able to implement its mandate and hold the referendum since it was established, almost 30 years ago, nor to protect the Saharawi people under occupation.

The Saharawi people have been resisting in refugee camps and under the brutal Moroccan occupation and waiting since 1975 for the implementation of their right to self-determination and the decolonization of Western Sahara, as promised by the United Nations. Meanwhile, gross human rights violations under the Moroccan regime and the dire situation in the refugee camps have made the Saharawi people weary of international negligence. They have also protested the Moroccan plunder of their resources, which are sold to the European Union and many other
countries, as well as France’s and Spain’s responsibility for Morocco’s occupation — the first as the occupier’s staunch ally, the second as the colonial and administrative power that surrendered Western Sahara to Morocco in 1975.

Therefore, we join other peace-loving forces all over the world in the call for the urgent implementation of the Saharawi people’s right to self-determination and for serious efforts for a just peace in the region. We condemn Morocco’s violation of the cease-fire agreement and reaffirm that the situation is unsustainable. We also express our solidarity with the Saharawi people in their just struggle for national liberation and our hope that such an honorable aim is achieved through peaceful, diplomatic means.

Free Western Sahara!

13th November 2020                 The WPC Secretariat

Ενδιαφέροντα άρθρα

Παρόμοια