Μια ζωγραφιά για την Ειρήνη (video)

Βιντεάκι από την εκδήλωση που πραγματοποίησε η Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου στις 6 Ιουνίου 2015

Βιντεάκι από την εκδήλωση που πραγματοποίησε η Επιτροπή Ειρήνης Ιλίου στις 6 Ιουνίου 2015

Ενδιαφέροντα άρθρα

Παρόμοια