• 72 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ

    72 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ

    Η αστική τάξη της χώρας και οι πολιτικοί εκπρόσωποί της επέλεξαν με αυτόν τον τρόπο να εκχωρήσουν σημαντικό τμήμα των εξουσιών τους στην αμερικανική αποστολή προκειμένου να διασφαλίσουν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά τους.

    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ